Центр контролю якості продукції

Центр контролю якості продукції ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» акредитований Національним агенством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) в сфері:
органолептичних, фізико-хімічних, газохроматографічних, атомно-абсорбційних, радіологічних випробувань спирту, алкогольних напоїв, спиртовмісних продуктів харчового та нехарчового призначення, сировини та напівфабрикатів для їх виробництва, та фізико-хімічні випробування зерна, кукурудзи, пшениці, жита, рису тощо, помелів зерна, меляси цукробурякової, ферментних препаратів, вугілля активного, сорбентів та пляшок, посуду керамічного, порцелянового, фаянсового для харчових рідин.

Центр створений на базі відділу фізико-хімічних досліджень ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод».

Центр забезпечений сучасним випробувальним обладнанням, приміщеннями та засобами вимірювальної техніки, які необхідні для проведення випробувань продукції, що входять до затвердженої сфери акредитації.

Центр контролю якості продукції має в своєму розпорядженні актуалізований фонд правових, нормативних, організаційно-методичних та інших національних та міжнародних документів, які необхідні для здійснення виробничої діяльності.

Персонал Центру має відповідну професійну підготовку, кваліфікацію та досвід щодо проведення випробувань згідно зі сферою акредитації.

Основні функції Центру контролю якості

  1. Проведення випробування об’єктів відповідно до сфери акредитації.
  2. Проведення науково-дослідних робіт з питань виконання випробувань та розробки і атестації сучасних аналітичних методів випробувань.
  3. Участь за пропозицією органів з атестації у проведенні технічного нагляду за виробництвом продукції та інспекційного контролю.
  4. Координація програм міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань.
  5. Проведення семінарів та стажувань з питань виконання випробувань та сучасних аналітичних методів. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців випробувальних і заводських лабораторій та операторів аналітичного обладнання.
  6. Консультаційні послуги для випробувальних лабораторій (Центрів) та інших зацікавлених сторін.

Політика якості Центру спрямована на досягнення високої якості наданих послуг і задоволення потреб замовників.