Основні напрямки діяльності  ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»

 1. Створення, участь у промислових випробуваннях та сприяння впровадженню нових ресурсо-, енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, технічних розробок та устаткування спиртового, лікеро-горілчаного, дріжджового та інших виробництв, де застосовуються біотехнологічні процеси, утилізація відходів та очищення забруднених вод та газових викидів.
 2. Створення, участь у промислових випробуваннях та сприяння впровадженню нових технологій, одержання рідкого і газоподібного біопалива, технологій виробництва спиртовмісних технічних рідин побутового та виробничого застосування діоксиду вуглецю, технологій отримання добавок різного цільового призначення, ароматизаторів, рослинних екстрактів, концентрованих композицій, харчових натуральних барвників, сумішей на основі етилового спирту для консервування продуктів тощо.
 3. Розроблення перспектив та прогнозів науково-технічного розвитку в спиртовій, лікеро-горілчаній, дріжджовій та інших галузях, де застосовуються біотехнологічні процеси; проведення експертизи та видача рекомендації до застосування нових технічних пропозицій та устаткування для їх реалізації, які пропонують для впровадження на підприємствах названих галузей, розроблення норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, горілки і лікеро- горілчаніх напоїв, погодження нормативної та нормативно-технічної документації, що розробляється на виробництво харчових продуктів; проведення експертизи нових видів алкогольних напоїв та документації на її виготовлення (рецептури напою, технологічної інструкції). Координація під час погодження з галузевими об’єднаннями програм та науково-дослідних і конструкторських робіт у вище зазначених галузях; здійснення метрологічної діяльності.
 4. Розроблення нормативних документів (ДСТУ, СОУ, ПУП, ТУ) з питань оцінки якості і безпечності спирту етилового, алкогольних напоїв, спиртовмісних продуктів харчового і технічного призначення та методів їх досліджень, охорони праці і правил безпеки; розробка технологічних документів (технологічні регламенти, інструкції, рецептури, тощо).
 5. Здійснення технологічного, енергетичного та екологічного аудиту підприємств харчової промисловості, розроблення науково-обґрунтованих норм та нормативів: витрат та втрат сировини, матеріалів при виготовленні продукції; виходу готової продукції; виробничих втрат і виходу спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів; витрат теплової і електричної енергії; водоспоживання та водовідведення; нормативів чисельності персоналу; методик розрахунку виробничих потужностей, тощо.
 6. Розроблення та атестація нових методик випробувань харчової та сільськогосподарської продукції з застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки, лабораторного та виробничого обладнання, надання науково-обґрунтованих  рекомендацій щодо їх впровадження в роботу та придбання. Розроблення методик та проведення досліджень алкогольних напоїв та спиртовмісної продукції з метою встановлення термінів придатності, поживної цінності та калорійності.
 7. Проведення досліджень для оцінювання якості алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртовмісних харчових та технічних продуктів, сільськогосподарської сировини, матеріалів, тари, інгредієнтів, харчових добавок, антиоксидантів, консервантів, підсоложувачів, барвників у харчових продуктах; арбітражних досліджень у разі виникнення спорів щодо висновків лабораторних аналізів. Результати арбітражних досліджень названих продуктів є остаточними.
 8. Проведення науково-дослідних робіт у галузі контролю якості харчової та сільськогосподарської продукції, деяких видів хімічної та медичної продукції, предметів побуту  тощо.
 9. Організація, проведення та обробка результатів міжлабораторних раундів професійного тестування спеціалістів виробничих лабораторій по випробуванню номенклатури продукції затвердженою за науковою установою шляхом порівняння результатів вимірювань виконаними цими спеціалістами  та приписаних показників.
 10. Проведення семінарів, тренінг-практикумів, конференцій, різних видів навчання з метою ознайомлення з останніми науковими розробками та   підвищення кваліфікації спеціалістів спиртової, лікеро-горілчаної і суміжних галузей з питань технології, екології, методів контролю тощо.
 11. Виробництво державних стандартних зразків контролю спирту, горілок, коньяку, коньячних спиртів, бренді, виноградного спирту-сирцю, етанолу в крові для наркологічних диспансерів, еталонів для дегустації, хімічних реактивів, тестових водно-етанольних розчинів для міжлабораторних досліджень, градуювальних водно-етанольних розчинів для газово-хроматографічного визначення мікрокомпонентів спирту, горілок і спиртовмісних рідин і технологічного контролю спиртового і горілчаного виробництв тощо.
 12. Підтримка колекції чистих культур мікроорганізмів і направлена селекція високопродуктивних промислових штампів мікроорганізмів-продуцентів спирту, хлібопекарських та кормових дріжджів, ферментів глюкоамілазного комплексу, харчових органічних кислот, глютамінової кислоти, аубазидану тощо. Забезпечення підприємств чистими культурами мікроорганізмів на базі існуючої в Науковій установі колекції. Розроблення комплексної системи антисептування сировини, допоміжних матеріалів, виробничих середовищ і технологічного обладнання.
 13. Розроблення, видавництво та реалізація науково-технічної літератури: типових технологічних регламентів, довідників, інструкцій, методичних та інформаційних матеріалів.
 14. Розроблення проектно-конструкторської, проектно-технічної та іншої документації на реконструкцію та технічне переоснащення діючих підприємств та будівництво нових підприємств спиртової, лікеро-горілчаної, дріжджової та інших галузей промисловості, а в окремих випадках, й інших галузей промисловості за умови виконання чинних норм і правил з проектування та будівництва.
 15. Розроблення концепцій інноваційного розвитку та участь у реалізації цільових науково-технічних програм виробництв харчової промисловості, в тому числі спирту, лікеро-горілчаної продукції, хлібопекарських та кормових дріжджів, діоксиду вуглецю, інших біотехнологій виробництва харчових продуктів і добавок, а також програм з питань економіки, кон’юктури та маркетингу, стандартизації та контролю якості продукції, охорони праці і техніки безпеки в зазначених галузях виробництва.
 16. Здійснення наукових, науково-технічних та науково-організаційних та інших робіт у сфері метрології, оцінки відповідності, стандартизації та захисту прав споживачів, а також координуючої та науково-методичної, інформаційної діяльності серед підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та виду діяльності.
 17. Розробка та участь у розробці технічних національних стандартів в тому числі гармонізованих з міжнародними (регіональними) стандартами та інших нормативних актів. Проведення незалежної наукової експертизи на відповідність нормативно-правовим актам та надання відгуків на проекти нормативно-правових актів.
 18. За зверненнями суб'єктів господарювання проведення експертизи конструкторської, технологічної документації та надання висновків, участь у проведенні приймальних, кваліфікаційних, періодичних, типових випробувань продукції, а також у розробці технічних умов на продукцію, досліджень нових видів продукції на стадії розробки, участь в роботах по постановці продукції на виробництво.
 19. Організація зовнішньоекономічної діяльності і здійснення міжнародного науково-технічного співробітництва на основі двосторонніх договорів і контрактів на розробку, передачу і впровадження наукових досягнень, виконання робіт по міжнародним програмам, залучення передових науково-технічних досягнень закордонних організацій і сприяння впровадженню їх у  вітчизняній промисловості.