Спеціалізована дегустаційна комісія

Спеціалізована дегустаційна комісія підприємств виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції з оцінки якості спирту, горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних та алкогольних напоїв

Загальні положення

На виконання наказу Мінагрополітики України від 28.19.2013 р. № 638 «Про передачу функцій центральних галузевих дегустаційних комісій спеціалізованим дегустаційним комісіям підприємств-виробників, їх об’єднань» на базі ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» діє Спеціалізована дегустаційна комісія підприємств виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції з оцінки якості спирту, горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних та алкогольних напоїв (СДК).

Положення про діяльність СДК та її склад затверджено наказом ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» від 26.05.2015 р. № 28 та погоджено Міністерством аграрної політики та продовольства України листом від 02.09.2015 р. № 37-32-3-13/14626.

СДК у своїй діяльності керується Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Законом України «Про стандартизацію», іншими нормативно-правовими актами та Положенням про діяльність СДК.

СДК проводить органолептичну оцінку якості спирту, горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних та слабоалкогольних напоїв, які виробляються та пропонуються для поставлення на виробництво підприємствами і суб’єктами господарювання незалежно від форм власності.

Організаційно-технічне і науково-методичне забезпечення роботи СДК здійснює профільна Державна наукова установа Мінагрополітики України – ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод».

До складу Дегустаційної комісії входять представники МОЗ України, Держпродспоживслужби, ДП «УкрНДНЦ», підприємств-виробників спиртової та лікеро-горілчаної галузей, громадських організацій (за згодою) та спеціалісти ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод».

За результатами проведення органолептичної оцінки якості продукції СДК надається висновок.


Функції СДК

 1. Оцінка якості зразків напоїв, що виробляються підприємствами, на відповідність вимогам, визначеним нормативними документами та Законом України «Про стандартизацію».
 2. Оцінка якості зразків нових напоїв, а також якості продукції при зміні компонентів в рецептурі або удосконаленні технологічних процесів.
 3. Прийняття рекомендацій щодо поставлення на виробництво нових видів горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних, слабоалкогольних та інших алкогольних напоїв.
 4. Оцінка якості продукції, що рекомендується для постачання на експорт.
 5. Оцінка якості продукції, що рекомендується для представлення на міжнародні та вітчизняні виставки, огляди.


Порядок подання зразків продукції

 1. Зразки горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних,  алкогольних напоїв, що подаються заявником на СДК для оцінки якості, повинні бути відібрані відповідно до чинних нормативних документів (ДСТУ, СОУ, ТУ) на методи відбору проб для конкретного виду продукції і супроводжуватися такими документами:
  • супровідний лист;
  • проект рецептури напою;
  • проект технологічної інструкції на виробництво цього напою;
  • протокол випробування напою на відповідність нормативному документу за фізико-хімічними та показниками безпеки.
 2. Зразки горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних, алкогольних  напоїв для дегустації у кількості 6 пляшок по 0,5 дм3 (2 пляшки на дегустацію, 4 пляшки на проведення випробувань) пломбуються і у супроводі відповідної документації надсилаються рекомендованим листом або подаються особисто заявником чи його уповноваженим представником до ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» за адресою: 03190 м. Київ, пров. Бабушкіна, 3.
 3. Зразки напоїв та супровідна документація реєструються секретарем СДК.
  В разі некомплектності документів та/або зразків, що подаються на дегустацію, зазначені документи та зразки не реєструються та повертаються заявнику з зазначенням підстав відмови у реєстрації.
 4. Зразки спирту етилового ректифікованого для дегустації подаються в кількості:
  • 2 пляшки по 0,5 дм3 – на проведення випробувань;
  • 2 пляшки по 0,5 дм3 – на дегустацію.
 5. Зразки напоїв на міжнародні виставки, огляди і конкурсні дегустації подаються в кількості:
  • 2 пляшки (кожного напою) – для огляду і демонстрації;
  • 4 пляшки (кожного напою) – на дегустацію.


Порядок та умови проведення дегустації

 1. СДК є постійно діючою, її діяльність здійснюється шляхом проведення засідань. Місцем розташування СДК є ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» (03190, м. Київ, пров. Бабушкіна, 3.)
 2. Засідання СДК проводяться по мірі надходження заявок на дегустацію, але не пізніше 20 днів з дня реєстрації відповідної заявки.
  Засідання СДК скликаються головою або заступником голови. На засідання можуть запрошуватися спеціалісти спиртової, лікеро-горілчаної галузей та зацікавлених організацій.
  З приводу проведення дегустації звертатись:
  до голови дегустаційної комісії –  в.о. директора ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод", голова комісії  Ковальчук Володимир Петрович.


СКЛАД

Спеціалізованої дегустаційної комісії підприємств виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції з оцінки якості спирту, горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних та слабоалкогольних напоїв

1

Ковальчук Володимир Петрович

- в.о. директора ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод", голова комісії

2

Чехун Марина Григорівна - завідувач лабораторії експертизи напоїв та нормування ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», заступник голови, секретар комісії
Члени комісії:

3

Бачурін Іван Володимирович

- викладач філії «London Wine and Spirit School»

4

Грищук Зоя Аркадіївна

- головний технолог ТОВ «НВП Гетьман»

5

Міщенко Олексій Семенович

- завідувач відділу масообмінних процесів ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»

6

Олійник Світлана Іванівна

- доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій

7

Моршна Віра Федорівна  - заступник директора , головний технолог ТОВ «Глобал Спірітс Груп»

8

Охріменко Галина Миколаївна - начальник виробничої лабораторії ТОВ «Червонослобідський спиртзавод»

9

Проценко Світлана Миколаївна - директор з якості та контролю виробничих процесів ТОВ «Золотоніський лікерогорілчаний завод «Златогор»

10

Свиридова Надія Георгіївна - головний технолог ТОВ «Національна горілчана компанія»

11

Бойко Людмила Павлівна - головний технолог ТОВ «Хані Баджер»

12

Остапенко Галина Володимирівна - начальник виробничо-вимірювальної лабораторії ТОВ «Горобина»

13

Семенчук Ольга Сергіївна
- заступник директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії - начальник управління безпечності харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби України

14

Шустєва Ірина Сергіївна
- начальник управління національної та міжнародної стандартизації ДП «УкрНДНЦ»