Технічний комітет ТК 64

 

 

ВИСОКА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ 64 «СПИРТОГОРІЛЧАНІ ВИРОБИ, ДРІЖДЖІ»

         За підсумками роботи та з нагоди Дня стандартизації і метрології, Всесвітнього дня стандартів Голові та членам Технічного комітету ТК 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі»  оголошено Подяку від ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», який виконує функції національного органу стандартизації.
         Технічний комітет 64 отримав подяку за значний внесок у розвиток національної стандартизації, відповідальне ставлення до виконання своїх основних функцій та активну позицію з розроблення національних стандартів та змін до них, гармонізованих з міжнародними.


 

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 64 «СПИРТОГОРІЛЧАНІ ВИРОБИ, ДРІЖДЖІ»

            Технічний комітет стандартизації 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64) створено спільним наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації та Державного комітету України по харчовій промисловості від 25 січня 1993 р. № 5/5.Організаційне забезпечення діяльності ТК 64 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 64 покладено на ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод».ТК 64 діє на підставі Положення про технічний комітет стандартизації 64.ТК 64 є формою співробітництва зацікавлених юридичних і фізичних осіб з метою організації й виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об'єктами стандартизації. 

ТК 64 не має статусу юридичної особи та не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.                                                

 


ПОВНОВАЖЕННЯ ТК 64

До повноважень ТК 64 належать:

  • участь у роботі відповідних ТК міжнародних і регіональних організацій стандартизації відповідно до положень цих організацій;
  • розроблення і погодження проектів національних нормативних документів (НД);
  • участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації;
  • формування Програми роботи ТК 64;
  • перевірка і перегляд національних НД, розробниками яких є ТК 64;
  • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД;
  • надання роз'яснень щодо положень національних НД, об'єкти стандартизації яких належать до сфери діяльності ТК 64;
  • надання повідомлень торговим партнерам України щодо проектів національних НД.


СКЛАД ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ТК 64 «СПИРТОГОРІЛЧАНІ ВИРОБИ, ДРІЖДЖІ»

Голова ТК 64 – Ковальчук Володимир Петрович, ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», в.о директора,к.т.н., ст.н.с., академік УТА, e-mail: info@spirtprod.com.ua ,

заступник Голови ТК 64 - Процан Наталія Вікторівна, ДНУ«УкрНДІспиртбіопрод», завідувач віділлу, к.т.н.e-mail: info@spirtprod.com.ua ,

відповідальний секретар ТК 64 – Олійник Світлана Іванівна,  ДНУ«УкрНДІспиртбіопрод»,к.т.н., учений секретар, e-mail: info@spirtprod.com.ua.

                                                                                                                                                                                                                 ПЕРЕЛІК ЧЛЕНІВ ТК 64

№ з/п Назва організації – колективного члена ТК 64, ім'я та прізвище його повноважного представника
1 Міністерство аграрної політики України
2 Міністерство охорони здоров'я України
3 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ДП „Укрспирт”
4 ДП „УкрНДНЦ”
5 ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)
6 ДНУ «УкрНДіспиртбіопрод»: Ковальчук Володимир Петрович – Голова ТК 64, в.о директора, к.т.н., ст.н.с., академік УТА,
Процан Наталія Вікторівна - заступник Голови ТК 64, завідувач віділлу, к.т.н.,
Олійник Світлана Іванівна
– відповідальний секретар ТК 64, учений секретар, к.т.н.,
Міщенко Олексій Семенович – Голова ПК 1 „Спирт етиловий та етери”, завідувач відділу массообмінних технологій, к.т.н., с.н.с., член-кор. УТА,
Ковальчук Володимир Петрович – Голова ПК 2 „Алкогольні напої”, завідувач відділу технології напоїв, к.т.н., с.н.с., академік УТА,
Процан Наталія Вікторівна – Голова ПК 3 „Сировина для спиртового виробництва”, завідувач відділу технології продуктів бродіння і мікробного синтезу, к.т.н.,
Чумак Юлія Вікторівна – Голова ПК 4 „Відходи спиртового виробництва”, завідувач відділу фізико-хімічних досліджень, завідувач центру контролю якості.
7 ТОВ «Українська дистрибуційна компанія»
8 ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»
9 ТОВ «Національна горілчана компанія»
10 Довжоцьке МПД ДП «Укрспирт»
111 Тхорівське МПД ДП «Укрспирт»
12 Лужанське МПД ДП «Укрспирт»
13 Косарське МПД ДП «Укрспирт»
14 Інститут агроекології та природокористування НААН України
15 ТОВ «Горобина»
16 ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»