Технічний комітет ТК 64

Повідомлення про оприлюднення ДСТУ 4258 Напої слабоалкогольні

          ПОВІДОМЛЕННЯ про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ 4258:20ХХ «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови» на заміну ДСТУ 4258:2003 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови».
 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.
3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ДНУ „Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів” (ДНУ „УкрНДІспиртбіопрод”), пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, 03190, Україна; тел. (044) 400-02-32; факс (044) 449-03-11 e-mail: info@spirtprod.com.ua.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.
4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту Проект національного стандарту ДСТУ 4258:20ХХ «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови» в електронному вигляді можна отримати в розділі «Технічний комітет ТК 64» на офіційному веб-сайті організації-розробника проекту НД www.spirtprod.com.ua або за електронною адресою: info@spirtprod.com.ua

 

ДСТУ 4258 Редакція 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАПОЇ СЛАБОАЛКОГОЛЬНІ Загальні технічні умови                                              Докладніше>


 ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 64 «СПИРТОГОРІЛЧАНІ ВИРОБИ, ДРІЖДЖІ»

            Технічний комітет стандартизації 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64) створено спільним наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації та Державного комітету України по харчовій промисловості від 25 січня 1993 р. № 5/5.Організаційне забезпечення діяльності ТК 64 покладається на його секретаріат.                                   Здійснення функцій секретаріату ТК 64 покладено на ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод».ТК 64 діє на підставі Положення про технічний комітет стандартизації 64.ТК 64 є формою співробітництва зацікавлених юридичних і фізичних осіб з метою організації й виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об'єктами стандартизації.                                                                                                                                                                            ТК 64 не має статусу юридичної особи та не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.


ПОВНОВАЖЕННЯ ТК 64

До повноважень ТК 64 належать:

  • участь у роботі відповідних ТК міжнародних і регіональних організацій стандартизації відповідно до положень цих організацій;
  • розроблення і погодження проектів національних нормативних документів (НД);
  • участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації;
  • формування Програми роботи ТК 64;
  • перевірка і перегляд національних НД, розробниками яких є ТК 64;
  • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД;
  • надання роз'яснень щодо положень національних НД, об'єкти стандартизації яких належать до сфери діяльності ТК 64;
  • надання повідомлень торговим партнерам України щодо проектів національних НД.


СКЛАД ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ТК 64 «СПИРТОГОРІЛЧАНІ ВИРОБИ, ДРІЖДЖІ»

Голова ТК 64 – Кизюн Григорій Олександрович, ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», т.в.о директора,к.т.н., ст.н.с., академік УТА , e-mail: info@spirtprod.com.ua;

відповідальний секретар ТК 64 – Олійник Світлана Іванівна, к.т.н, ДНУ«УкрНДІспиртбіопрод», учений секретар, e-mail: info@spirtprod.com.ua.


ПЕРЕЛІК ЧЛЕНІВ ТК 64

№ з/п Назва організації – колективного члена ТК 64, ім'я та прізвище його повноважного представника
1 Міністерство аграрної політики України
2 Міністерство охорони здоров'я України
3 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ДП „Укрспирт”
4 ДП „УкрНДНЦ”
5 ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)
6 ДНУ «УкрНДіспиртбіопрод»: Бей Роман Васильович – Голова ТК 64, директор, д.і.н., с.н.с.

Кизюн Григорій Олександрович – заступник Голови ТК 64, заст. директора з наукової роботи, к.т.н., с.н.с., академік УТА;

Олійник Світлана Іванівна – відповідальний секретар ТК 64, учений секретар, к.т.н.;

Міщенко Олексій Семенович – Голова ПК 1 „Спирт етиловий та етери”, завідувач відділу массообмінних технологій, к.т.н., с.н.с., член-кор. УТА;

Ковальчук Володимир Петрович – Голова ПК 2 „Алкогольні напої”, завідувач відділу технології напоїв, к.т.н., с.н.с., академік УТА;

Процан Наталія Вікторівна – Голова ПК 3 „Сировина для спиртового виробництва”, завідувач відділу технології продуктів бродіння і мікробного синтезу;

Чумак Юлія Вікторівна – Голова ПК 4 „Відходи спиртового виробництва”, завідувач відділу фізико-хімічних досліджень, завідувач центру контролю якості.
7 ТОВ «Українська дистрибуційна компанія»
8 ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»
9 ТОВ «Національна горілчана компанія»
10 Довжоцьке МПД ДП «Укрспирт»
11 Тхорівське МПД ДП «Укрспирт»
12 Лужанське МПД ДП «Укрспирт»
13 Косарське МПД ДП «Укрспирт»
14 Інститут агроекології та природокористування НААН України
15 ТОВ «Горобина»
16 ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»