Документи

 
 ЗБІРНИК ПОЛОЖЕНЬ ТА ІНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО

Збірник положень та інструкцій по сировині для підприємств-виробників спирту етилового розроблено на заміну «Сборника положений и инструкций по сырью для спиртовых заводов», затвердженого у 1985 р. та «Інструкції з приймання, зберігання, транспортування та обліку меляси на підприємствах харчової промисловості України», затвердженої Державним департаментом продовольства Мінагрополітики України 07.03.2001 р.

Збірник розроблено згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів законодавства України з урахуванням розробок                                           ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», зауваг та пропозицій спеціалістів спиртової галузі.

У Збірнику викладено вимоги:

  • до якості сировини для виробництва спирту етилового,
  • по вхідному контролю сировини крохмалевмісної, особливостям приймання, зберігання, перероб-ляння та обліку сировини крохмалевмісної з ознаками недоброякісності,
  • інструкції зі зберігання зернової сировини, інвентаризації і зачистці зерна на складі,
  • по вхідному контролю цукро-вмісної сировини, обліку і проведенню інвентаризації меляси, а також наведено документи кількісно-якісного обліку сировини.

За довідками та з приводу придбання «Збірника положень та інструкцій по сировині для підприємств-виробників спирту етилового» звертатись в ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», тел. +38(044)400-02-32, +38(044)400-01-32.