Технології, послуги, консультації, навчання

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ В ДНУ «УКРНДІСПИРТБІОПРОД»

 Завантажити


 

 

 

Розроблення і впровадження технологій

Розроблення і впровадження наукових прогресивних технологій та устаткування з метою підвищення ефективності виробництва в спиртовій, лікеро-горілчаній, дріжджовій та інших галузях, де застосовуються біотехнологічні процеси:

 1. Енергозберігаюча технологія отримання спирту етилового-сирцю з цукровмісної сировини за витрати пари не більше 17 кг/дал з дозрілої мелясної бражки, яка має вміст спирту не менше 12 % об.
 2. Енергозберігаюча технологія та обладнання для виробництва спирту етилового-сирцю з крохмалевмісної сировини з накопичуванням у дозрілій бражці 13,0…14,0 % об. спирту за питомої витрати пари не більше 18 кг/дал на всю технологію виробництва спирту-сирцю.
 3. Енергозберігаюча технологія виробництва біоетанолу згідно ДСТУ 7166:2010 шляхом зневоднення спирту етилового-сирцю міцністю не менше 93 % об. адсорбцією на молекулярних ситах за питомої витрати пари не більше 7 кг/дал біоетанолу. Технологія реалізується на сучасному обладнанні виробництва вітчизняного машинобудування.
 4. Енергозберігаюча технологія брагоректифікації для виробництва спирту етилового ректифікованого сортів «Пшенична сльоза» та «Люкс», питома витрата нагрівальної пари 32-40 кг/дал спирту ректифікованого, вихід спирту ректифікованого до 95-97 % за рахунок зменшення відбору побічних продуктів.
 5. Сучасна технологія метанового зброджування післяспиртової мелясної барди з використанням анаеробних біореакторів нового типу з ефективністю очищення більше ніж 90 % та утворенням від 35 до 40 м3 біогазу з 1 м3 мелясної барди залежно від початкового показника ХСК.
 6. Підтримуюча селекція спиртових та хлібопекарських дріжджів, які зберігаються у музеї чистих культур установи та пропонує для використання:
  • в умовах перероблення цукровмісної сировини осмофільний штам дріжджів, який забезпечує міцність бражки 10,5-12,5 об.%, сниження витрат води на технологічні цілі та зменшення об’єму барди і стічних вод на 2,8 дал на 1 дал спирту, підвищення продуктивності дріжджобродильного відділення на 22 %, зменшення витрат пари на перегонку бражки на 10 %;
  • в умовах перероблення крохмалевмісної сировини осмофільний та термотолерантний штам дріжджів, який добре переносить підвищену кислотність середовища рН 3,8-4,2 од., забезпечує міцність бражки 12,0-13,5 об.% спирту, у порівнянні із сухими дріжджами, зменшення концентрації домішок у бражці на 50 %.
 7. Інноваційна технологія кондиціювання та структурування води фізико-хімічними способами для виробництва напоїв спрямованої дії з підвищеною дегустаційною оцінкою на 0,2-0,3 бали.
 8. Інноваційна технологія із застосуванням мікропористих та наноматеріалів для виробництва алкогольних напоїв підвищеної якості та стійкості до 48 місяців.
 9. Інноваційна технологія алкогольних напоїв, збагачених екстрактивними речовинами нетрадиційної рослинної сировини з антиоксидантними властивостями, із підвищеним строком придатності у 1,2-1,5 рази.

Послуги

 1. Розробка та перегляд норм втрат сировини і допоміжних матеріалів, готової продукції для виробництва спирту, хлібопекарських дріжджів, лікеро-горілчаних виробів і харчових добавок.
 2. Розробка національних стандартів (ДСТУ), стандартів організацій (СОУ), технічних умов (ТУ), рецептур (РЦ), технологічних інструкцій (ТІ), технологічних регламентів на виробництво:
  • спирту;
  • горілок та горілок особливих;
  • лікеро-горілчаних напоїв;
  • хлібопекарських дріжджів;
  • рідкого и твердого діоксиду вуглецю;
  • утилізації післяспиртової барди;
  • очистки стічних вод;
  • існуючих и нових видів харчових продуктів і добавок.
 3. Проведення арбітражних досліджень сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів та готової продукції у виробництві спирту, лікеро-горілчаної продукції і хлібопекарських дріжджів з оформленням протоколів досліджень.
 4. Здійснення технологічного та мікробіологічного аудиту спиртових, лікеро-горілчаних и дріжджових підприємств з метою удосконалення технології, покращення санітарно-мікробіологічного стану, зростання виходу і якості цільових продуктів.
 5. Здійснення екологічного аудиту підприємств і розробка рекомендацій щодо забезпечення екологічної безпеки виробництва.
 6. Розробка норм водоспоживання и водовідведення і раціональних схем водного господарства.
 7. Розробка норм споживання теплової та електрчної енергії для спиртових і лікеро-горілчаних заводів.
 8. Розробка нормативно-технічних документів з охорони праці і пожежної безпеки для спиртових і лікеро-горілчаних заводів.
 9. Розробка нормативів ПДВ и ПДС для діючих спиртових і лікеро-горілчаних заводів.
 10. Розробка інвестиційних намірів, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань, нормативів чисельності та інших документів ринкової економіки.
 11. Підготовка аналітичних оглядів і інформаційних довідок з виробництва та використання етилового спирту, хлібопекарських і кормових дріжджів, діоксиду вуглецю, біологічних продуктів, харчових добавок.
 12. Виконання контрольних і порівняльних досліджень для визначення відповідності харчових продуктів чинним технічним умовам, стандартам якості тощо.
 13. Проведення досліджень стічних вод, питної і технологічної води.


Консультації

Спеціалісти установи надають консультації з науково-технічних, технологічних, економічних питань і допомогу при наладці різних технологічних процесів виробництва:

 • спирту;
 • дріжджів;
 • діоксиду вуглецю;
 • лікеро-горілчаних, слабо- і безалкогольних напоїв;
 • біопродуктів і харчових добавок;
 • утилізації усіляких відходів виробництв;
 • очистки стічних вод;
 • раціонального водо- і енерговикористання.

Надаються також консультації з усіляких економічних і технологічних питань з виробництва продовольчих продуктів, по роботі очисних споруд.


Навчання

Висококваліфіковані співробітники установи проводять навчання з метою підвищення кваліфікації робітників спиртової, дріжджової и лікеро-горілчаної галузей з економічних, технологічних, екологічних питань виробництва відповідних продуктів.
Установа є координатором Програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань “Проф-тест”.

На базі ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» регулярно проводяться науково-практичні семінари, курси, тренінги українських і зарубіжних спеціалістів спиртової та лікеро-горілчаної галузей з напрямків:

 • оптимізація технологічних режимів низькотемпературного гідроферментативного розварювання крохмалистої сировини;
 • оптимізація застосування нових ферментних препаратів у спиртовій галузі;
 • мікробіологічний супровід спиртового виробництва;
 • енергозбережні технології і установки брагоректифікації, нові масообмінні елементи, оптимізація теплових потоків, застосування вакуумних технологій;
 • технології біоетанолу азеотропної ректифікації, сорбційними і мембранними методами;
 • утилізація післяспиртової барди з отриманням біогазу, анаеробна і аеробна очистка стічних вод спиртових заводів;
 • контроль якості харчової продукції і сільськогосподарської сировини;
 • вода и водопідготовка в лікеро-горілчаному виробництві;
 • новітні інструментальні методи аналізу спирту етилового ректифікованого, горілок і водно-спиртових сумішей технічного призначення;
 • застосування нових матеріалів і технологій лікеро-горілчаного виробництва;
 • дегустаційна оцінка напоїв, вплив мікрокомпонентів і домішок на дегустаційну оцінку;
 • нові технології отримання діоксиду вуглецю із газів різного походження;
 • зміни в чинних нормативних документах (перегляд чинних ДСТУ і введення нових ДСТУ, СОУ);
 • впровадження нових технологій;
 • дискусії спеціалістів галузі з актуальних тем.

При розробці тематики навчань враховуються побажання робітників галузі і контролюючих лабораторій, які запрошуються.


Проектування

Розробляємо проектно-конструкторські документи:

 • по реконструкції ї технічному переоснащенню діючих підприємств;
 • по будівництву нових підприємств спиртової, лікеро-горілчаної, дріжджової й інших галузей харчової промисловості;
 • проекти гранично допустимих викидів забруднювальних речовин в оточуюче середовище, нормативів утворення, розміщення і паспортизації відходів підприємств харчової промисловості.

Проектно-конструкторський відділ ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» має ліцензії на право проектування, пуску і наладки спиртових і лікеро-горілчаних заводів.


Пуско-налагоджувальні роботи

Пуско-налагоджувальні роботи, які виконують спеціалісти установи включають:

 • шефмонтаж устаткування у відповідності до проекту;
 • пуск установки і наладка технологічного режиму;
 • випуск першої партії продукції;
 • навчання обслуги.