Важлива вершина наукового Олімпу

Спеціалізована вчена рада К 26.378.01 Інституту продовольчих ресурсів НААН прийняла рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння завідувача  відділом технології продуктів бродіння та мікробного синтезу Процан Наталії Вікторівні на підставі публічного захисту дисертації «Удосконалення технології спиртової бражки з жита» (науковий керівник – доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділу технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів НААН Олійнічук Сергій Тимофійович).?
       Офіційні опоненти: д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету МОН України Левандовський Л.В. і                  к.т.н., доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій МОН України Кириленко Р.Г. дали позитивні відгуки на дисертаційну роботу та відзначили актуальність теми і високий рівень проведених досліджень.
Дисертантом здійснено великий комплекс досліджень, на автореферат дисертаційної роботи надійшло 20 позитивних відгуків від виробників етилового спирту ДП «Укрспирт» та науковців України та Білорусії.
       Члени  спецради позитивно оцінили дисертаційну роботу, присвячену вирішенню важливих завдань, намічених стратегією інноваційного розвитку України, зокрема спиртової галузі.
.      Удосконалену технологію спиртової бражки з жита та режим низькотемпературного розварювання житнього сусла у виробництві дозрілої бражки з вмістом спирту 13.0…13.1 об. % із забезпеченням нормативного виходу спирту та високих показників його якості впроваджено у виробництво на спиртових заводах Білорусії та України.
       Колеги вітають Процан Наталію Вікторівну з цією важливою подією в її житті та бажають подальших наукових досягнень.