Історія установи

 
ВИСОКА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

      Колектив ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та Дипломом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
за вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу, високий професіоналізм, визначні трудові досягнення, самовіддану працю та з нагоди професійного свята - Дня працівників сільського господарства.         
      Висловлюємо щиру подяку за високу відзнаку!

 

  Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів» підпорядкована   Міністерству аграрної політики та продовольства України.

Історію свою установа розпочинає з Наказу Народного комісаріату харчової промисловості СРСР № 1020 від 8 вересня 1945 року згідно з яким було організовано Київську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту спиртової промисловості (КФ ВНДІСП), а Постановою Ради міністрів СРСР від 5 липня 1957 року перейменовано в Український науково-дослідний інститут спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (УкрНДІСП).

У зв’язку з розширенням профільної діяльності 11 грудня 1985 року наказом Держагропрому СРСР УкрНДІСП перейменовано у Всесоюзний науково-дослідний інститут нових видів харчових продуктів і добавок (ВНДІХД). У 1988 році з метою більш широкого впровадження наукових розробок і передового досвіду у виробництво в системі Держагропрому СРСР було створено науково-виробниче об’єднання “Харчові добавки” (ВНДІХПД) у складі інституту, як головної структурної одиниці, проектно-конструкторського бюро, Лужанського і Попівського експериментальних заводів.

Згідно з рішенням Урядової комісії  за наказом № 18 від 06.02.1992 р. ВНДІХПД перейменовано в Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод) і підпорядковано безпосередньо під Міністерству аграрної політики та продовольства України.

28 жовтня 2009 р. згідно з наказом № 775 Міністерства аграрної політики України керуючись ЗУ «Про управління об’єктами державної власності» інституту надано статус державної наукової установи (ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»).

 ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 9 лютого 2010 року № 33 був призначений органом сертифікації на проведення робіт із сертифікації та послуг, імпортної продукції та систем управління згідно із затвердженою номенклатурою  в державній Системі сертифікації.

Згідно статуту ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», затвердженого Мінагрополітики в 2013 році, на неї покладено обов’язки головної організації з розробки та моніторингу систем управління якістю, систем екологічного керування, систем управління безпекою та гігієною праці, систем управління безпечністю харчових продуктів у сфері сільського господарства та продовольства.

Наразі ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»  є провідною науковою установою спиртової та лікеро-горілчаної галузі. Розробки, які пропонуються на вітчизняному і зарубіжному ринках, вирішують усі проблеми сучасного виробництва етилового спирту із крохмалистої і цукристої сировини, а саме: забезпечують високий вихід цільового продукту з оптимальним використанням сировинних і енергетичних ресурсів. Комплексне використання сировини забезпечує отримання окрім цільового продукту, двоокису вуглецю, хлібопекарських дріжджів, кормових продуктів, органо-мінеральних добрив, біопалива, біогазу тощо. Енерго- і ресурсозбережні технологічні рішення гарантують високу якість продуктів ферментації і екологічну безпеку виробництва з повною утилізацією і біологічною очисткою відходів виробництва.

На базі ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» функціонує Технічний комітет зі стандартизації ТК 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі».
ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» є розробником національних стандартів на спирт етиловий ректифікований, горілки і горілки особливі, напої лікеро-горілчані, інших нормативних документів, переважна більшість яких гармонізована з міжнародними. Розроблено понад 175 нормативно-технічних документів: ДСТУ, СОУ, технологічних регламентів і інструкцій, тощо.

у 1997 р. на базі УкрНДІспиртбіопрод було створено Центр контролю якості продукції.  Національним агенством з акредитації України засвідчено компетентність Центру контролю якості продукції НДУ «УкрНДІспиртбіопрод» відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері органолептичних, фізико-хімічних, газохроматографічних, атомно-абсорбційних, радіологічних випробувань спирту, алкогольних напоїв, спиртовмісних продуктів харчового та нехарчового призначення, сировини та напівфабрикатів для їх виробництва, та фізико-хімічні випробування зерна, кукурудзи, пшениці, жита, рису тощо, помелів зерна, меляси цукробурякової, ферментних препаратів, вугілля активного, сорбентів та пляшок, посуду керамічного, порцелянового, фаянсового для харчових рідин (Атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі 26 грудня 2017 року, № 2Т1326).

Колектив установи має заслужений міжнародний авторитет, розробки установи відомі, широко впроваджені і успішно працюють в Монголії, Лівії,  Казахстані. За робочими проектами ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» збудовані нові сучасні спиртові заводи у Казахстані, реконструйовані – в Україні, Монголії, Лівії, Азербайджані та інших країнах.