Актуальні питання у сфері стандартизації обговорено на загальних зборах ГО «Рада ТК»

26 липня 2018 року повноважний представник – відповідальний секретар «Технічного комітету 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі», учений секретар ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», к.т.н. Олійник Світлана Іванівна взяла участь у загальних зборах Громадської організації «Рада технічних комітетів стандартизації України (ГО «Рада ТК»).  

         Розглянуто проблеми та визначено основні напрямки політики розвитку Громадської організації «Рада технічних комітетів стандартизації України».  Зазначено, що потребують вирішення питання дублювання сфер діяльності технічних комітетів, правильності застосування кодів відповідно до Державного класифікатора ДК 004,  розроблення національних стандартів замість ГОСТ, необхідність внесення змін до національних стандартів ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5, ДСТУ 1.7 та ДСТУ 1.14.

         Залишаються також не вирішеними низка питань у частині технічного регулювання та оцінки відповідності, в тому числі щодо змін положень законодавчих актів, які регулюють зазначену діяльність. Обговорено необхідність реформування національної системи оцінки відповідності, гармонізації вітчизняного законодаства у сфері стандартизації та національних стандартів з міжнародними, окреслено проблему випробувальних лабораторій щодо проведення оцінки відповідності продукції відповідно до вимог технічних регламентів.