Відбулось чергове засідання Вченої науково-технічної ради ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» головною темою якого був розгляд та затвердження результатів науково-дослідної роботи: «Розробити Зміни до чинних    ДСТУ 4181:2003 «Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробовування» та   ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»», яка виконувалась у відповідь на звернення виробників та споживачів спирту етилового за договором з ДП «Укрспирт».
         Презентував роботу Вченій науково-технічній раді завідувач відділу масообмінних технологій, с.н.с., к.т.н., член-кор. УТА Міщенко Олексій Семенович, який наголосив, що своєчасна актуалізація нормативної документації з методів випробування та технічних умов є необхідною для контролю якості продукції підприємств промисловості. Розробку було включено до Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік.
         На виконання роботи було розроблено та затверджено Технічне завдання, перші редакції проектів Змін до стандартів та Пояснювальні записки до них.
         Підготовлені перші редакції проектів змін до національних стандартів було оприлюднено для розгляду та надання коментарів на офіційних веб-сайтах ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», а повідомлення – ДП «УкрНДНЦ» UAS.
         На засіданні технічного ТК 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» консенсусом було прийнято рішення щодо прийняття першої редакції за остаточну.  
         Актуальність цієї роботи не викликає сумніву, оскільки впровадження Змін до ДСТУ 4181:2003 «Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробовування» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» сприятиме упорядкуванню чинної наразі національної нормативної бази в галузі спиртовиробництва, систематизації та забезпеченню належного контролю фізико-хімічних показників продукції, а також процесу виробництва, – зрезюмував заступник директора установи, к.т.н., ст.н.с. Григорій Олександрович Кизюн.

         Шляхом відкритого голосування Вчена науково-технічна рада затвердила Звіт з наукової роботи та проголосувала за подання справ Змін до стандартів на затвердження.