Попередній розгляд дисертаційної роботи

30 травня 2018 року в ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» в рамках розширеного засідання Вченої науково-технічної ради та відділів технології продуктів бродіння і мікробного синтезу, масообмінних технологій, технології напоїв та фізико-хімічних досліджень відбувся науковий семінар.

Здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук, завідувач відділу технології продуктів бродіння і мікробного синтезу інституту Процан Наталія Вікторівна представила закінчену дисертаційну роботу за темою «Удосконалення технології спиртової бражки з жита».

Мета наукових досліджень – наукове   обґрунтування   та   вибір    раціональних режимів удосконалення  технології спиртової  бражки  з підвищеним вмістом спирту в умовах гідроферментативного оброблення    крохмалю  жита.

У доповіді автор виклала основний зміст дисертаційної роботи, в якій обґрунтувала актуальність проблеми удосконалення технології спиртової бражки з жита та доповіла результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень.

Усі промовці зазначили, що робота має наукову новизну, практичне значення, на основі чого було прийняте загальне рішення, що після урахування зауважень та пропозицій її може бути представлено до захисту у спеціалізовану Вчену раду за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.

 

 

ВИЙШОВ З ДРУКУ
 
 ЗБІРНИК ПОЛОЖЕНЬ ТА ІНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО

Збірник положень та інструкцій по сировині для підприємств-виробників спирту етилового розроблено на заміну «Сборника положений и инструкций по сырью для спиртовых заводов», затвердженого у 1985 р. та «Інструкції з приймання, зберігання, транспортування та обліку меляси на підприємствах харчової промисловості України», затвердженої Державним департаментом продовольства Мінагрополітики України 07.03.2001 р.

Збірник розроблено згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів законодавства України з урахуванням розробок                                           ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», зауваг та пропозицій спеціалістів спиртової галузі.

У Збірнику викладено вимоги:

  • до якості сировини для виробництва спирту етилового,
  • по вхідному контролю сировини крохмалевмісної, особливостям приймання, зберігання, перероб-ляння та обліку сировини крохмалевмісної з ознаками недоброякісності,
  • інструкції зі зберігання зернової сировини, інвентаризації і зачистці зерна на складі,
  • по вхідному контролю цукро-вмісної сировини, обліку і проведенню інвентаризації меляси, а також наведено документи кількісно-якісного обліку сировини.

За довідками та з приводу придбання «Збірника положень та інструкцій по сировині для підприємств-виробників спирту етилового» звертатись в ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», тел. +38(044)400-02-32, +38(044)400-01-32.