Державна наукова установа України "Український науково- дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів"- головна організація з розроблення норм виробничих втрат і виходу: щодо спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів.

 Постанова Кабінету Міністрів України
№ 186  від 15.02.1999 р.


       

          У ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод", за підтримки Мінагрополітики України (лист 37-32-3-13/14626 від 02.09.2015) створено та почала роботу Спеціалізована дегустаційна комісія підприємств виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції з оцінки якості спирту, горілок, горілок особливих, лікеро- горілчаних та слабоалкогольних напоїв (далі СДК).

         СДК створена для випробування на безпечність та органолептичного оцінювання якості спирту, горілок, горілок особливих, лікеро-горілчаних та слабоалкогольних напоїв, що виробляються та пропонуються для поставлення на виробництво підприємствами і суб'єктами господарювання незалежно від форм власності.

         Спеціалісти установи нададуть консультаційну допомогу у відпрацюванні рецептур напоїв та перевірять стійкість напоїв для забезпечення терміну придатності.

 


  

 

 

Основні напрямки і предмет діяльності наукової установи

       

      1. Створення, участь у промислових випробуваннях та сприяння впровадженню нових ресурсо-, енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, технічних розробок та устаткування спиртового, лікеро-горілчаного, дріжджового та інших виробництв, де застосовуються біотехнологічні процеси, утилізація відходів та очищення забруднених вод та газових викидів.

     2.  Створення, участь у промислових випробуваннях та сприяння впровадженню нових технологій, одержання рідкого і газоподібного біопалива, технологій виробництва спиртовмісних технічних рідин побутового та виробничого застосування, діоксиду вуглецю, технологій отримання добавок різного цільового призначення, ароматизаторів, рослинних екстрактів, концентрованих композицій, харчових натуральних барвників, сумішей на основі етилового спирту для консервування продуктів тощо.

    3. Розроблення перспективних напрямків та прогнозів науково-технічного розвитку в спиртовій, лікеро-горілчаній, дріжджовій та інших галузях, де застосовуються біотехнологічні процеси; проведення експертизи та видача рекомендацій щодо застосування нових технічних пропозицій (устаткування для їх реалізації), які пропонують до впровадження на підприємствах названих галузей; погодження нормативних та нормативно-технічних документів, що розробляються на виробництво харчових продуктів; проведення експертизи нових видів алкогольних напоїв та документації на їх виготовлення (рецептур, технологічних інструкцій). Координація під час погодження з галузевими об'єднаннями програм та науково-дослідних і конструкторських робіт у вище зазначених галузях; здійснення метрологічної діяльності.

    4. Розроблення нормативних документів (ДСТУ, СОУ, ПУП, ТУ) з питань оцінки якості і безпечності спирту етилового, алкогольних напоїв, спиртовмісних продуктів харчового і технічного призначення та методів їх досліджень; охорони праці і правил безпеки. Розроблення технологічних документів (технологічні регламенти, інструкції, рецептури тощо).

    5. Здіснення технологічного, енергетичного та екологічного аудиту підприємств харчової промисловості, розробка науково-обгрунтованих норм та нормативів: витрат та втрат сировини, матеріалів при виготовленні продукції; виходу готової  продукції; виробничих втрат і виходу спирту етилового,горілки та лікеро-горілчаних виробів; витрат теплової і електричної енергії; водоспоживання та водовідведення нормативів чисельності персоналу; методик розрахунку виробничих потужностей тощо.

    6. Розроблення та атестація нових методів випробувань харчової та сільськогосподарської продукції з  застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки, лабораторного та виробничого устаткування, надання науково-обгрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження в роботу та придбання. Розроблення методик та проведення досліджень алкогольних напоїв та спиртовмісної продукції з метою встановлення термінів придатності, поживної цінності та калорійності.

    7. Проведення досліджень з оцінювання  якості алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртовмісних харчових та технічних продуктів, сільськогосподарської сировини, матеріалів, тари, інгредієнтів, харчових добавок, антиоксидантів, консервантів, підсолоджувачів, барвників у харчових продуктах; арбітражних досліджень у разі виникнення спорів щодо висновків лабораторних аналізів. Результати арбітражних досліджень названих продуктів є остаточними.

    8. Проведення науково-дослідних робіт у галузі контролю якості харчової та сільськогосподарської продукції, деяких видів хімічної та медичної продукції, предметів побуту тощо; виконання фізико- хімічних випробувань та сертифікації закріпленої за Державною науковою установою номенклатури продукції; проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

    9. Організація, проведення та оброблення результатів міжлабораторних раундів професійного тестування спеціалістів виробничих лабораторій з випробувань номенклатури продукції, затвердженої за установою, шляхом порівняння результатів вимірювань виконаних спеціалістами з приписаними показниками. Проведення атестації виробничих лабораторій та виробництва закріпленої за Державною науковою установою номенклатури продукції.

    10. Проведення семінарів, тренінг-практикумів, конференцій, різних видів навчання з метою ознайомлення з останніми науковими розробками та підвищення кваліфікації спеціалістів спиртової, лікеро-горілчаної і суміжних галузей з питань технології, екології, економіки, методів контролю тощо.

    11. Виробництво державних стандартних зразків контролю спирту, горілок, коньяку, коньячних спиртів, бренді, виноградного спирту-сирцю, етанолу в крові для наркологічних диспансерів, еталонів для дегустації, хімічних реактивів, тестових водно-етанольних розчинів для міжлабораторних досліджень, градуювальних водно-етанольних розчинів для газово-хроматографічного визнання мікрокомпонентів спирту, горілок і спиртовмісних рідин а також технологічного контролю спиртового і горілчаного виробництв тощо.

    12. Підтримка колекції чистих культур мікроорганізмів і направлена селекція високопродуктивних промислових штамів мікроорганізмів-продуцентів спирту, хлібопекарських та кормових дріжджів, ферментів глюкоамілазного комплексу, харчових органічних кислот, глютамінової кислоти, аубазидану тощо. Забезпечення підприємств чистими культурами мікроорганізмів на базі існуючої в Державній науковій установі колекції. Розроблення комплексної системи антисептування сировини, допоміжних матеріалів, виробничих середовищ і технологічного обладнання.

   13. Розроблення, видавництво та реалізація науково-тезнічної літератури:технологічних регламентів, довідників, інструкцій, методичних та інформаційних матеріалів.

   14. Розроблення проектно-конструкторських, проектно-технічних та інших документів на реконструкцію і технічне переоснащення діючих підприємств та на будівництво нових підприємств спиртової, лікеро-горілчаної, дріжджової та інших галузей промисловості.

1 15. Розроблення проектів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), гранично-допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у природні водойми, проектів гранично-допустимих викидів (ГДВ) забруднювальних речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел, нормативів утворення, розміщення та паспортизації відходів підприємств харчової промисловості.             16. Розроблення концепцій інноваційного розвитку та участь у реалізації цільових науково-технічних програм виробництв харчової промисловості, в тому числі спирту, біоетанолу, лікеро-горілчаних виробів, хлібопекарських та кормових дріжджів, діоксиду вуглецю, інших біотехнологій виробництва харчових продуктів і добавок, а також програм з питань економіки, кон'юнктури та маркетингу, стандартизації, сертифікації, та контролю якості продукції, охорони праці і техніки безпеки в зазначених галузях виробництва.                        17. Розробка, впровадження, сертифікація та моніторинг систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів та сільгосппродукції, в тому числі НАССР, ISO 22000 тощо та систем простежуваності продукції і її аутентифікації на всіх стадіях її виробництва, переробки та обігу.                                                                 18. Здійснення наукових, науково-технічних та науково-організаційних та інших робіт у сфері метрології, оцінки відповідності, стандартизації та захисту прав споживачів, а також координуючої та науково-методичної, інформаційної діяльності серед підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та виду діяльності.                                                                                               19. Здійснення сертифікації впроваджених систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів та сільгосппродукції за необхідними напрямками. Контроль за засобами вимірювання підприємств у сфері застосування систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів та сільгосппродукції.                                    20. Виконання робіт, надання послуг за замовленнями суб'єктів господарювання  та фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання з питань розробки, сертифікації та моніторингу систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів та сільсьгосппродукції, в тому числі НАССР, ISO 22000 тощо, систем простежуваності продукції і її аутентифікації, систем екологічного керування та маркування, систем управління безпекою та гігієною праці, у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності (сертифікації), систем управління.                                                          21. У сфері систем управління.                                                                 21.1. Участь у реалізації загальнодержавних, регіональних та місцевих програмах впровадження систем управління. Організація інформаційного забезпечення суб'єктів господарювання з питань розроблення, впровадження та сертифікації систем управління.               21.2. Організація та проведення постійного моніторингу впровадження систем управління якістю, систем екологічного управління, систем управління безпечністю харчових продуктів, в тому числі НАССР, ISO 22000 тощо, систем управління професійною безпечністю та здоров'ям, інших систем управління суб'єктів господарювання, проведення робіт з сертифікації систем управління згідно з вимогами законодавства.                                                     21.3. Інформування органів державної влади і громадськості про стан справ з питань додержання вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил та стану метрологічного забезпечення. Участь у розробці нормативних документів у сфері стандартизації, державного нагляду за якістю продукції та державного метрологічного забезпечення.                                                             21.4. Узагальнення результатів моніторингу за додержанням суб'єктами господарювання технічних умов, технічних регламеннтів, стандартів, норм і правил та порушень їх вимог.                                     22. У сфері захисту прав споживачів.                                       Випробування, дослідження показників якості, експертиза товарів та послуг, які надаються на замовлення споживачів в акредитованих (арестованих) лабораторіях. Участь у реалізації державної політики щодо додержання вимог законодавства України до захисту прав споживачів.                                                                                                   23. У сфері стандартизації.                                                                    23.1.  Розроблення та участь у розробці технічних національних стандартів в тому числі гармонізованих з міжнародними (регіональними) стандартами та інших нормативних актів. Проведення незалежної наукової експертизи на відповідність нормативно-правових актів. Проведення незалежної наукової експертизи на відповідність нормативно-правових актів та надання відгуків на проекти нормативно-правових актів.                              23.2. За зверненнями суб'єктів господарювання проведення експертизи конструкторських, технологічних документів та надання висновків, участь у проведенні приймальних, кваліфікаційних, періодичних типових випробувань продукції, а також у розробці технічних умов на продукцію, досліджень нових видів продукції на стадії розробки, участь в постановці продукції на виробництво.           24. У сфері метрорлогії.                                                                            Участь у реалізації єдиної технічної політики  щодо додержання вимог чинного законодавства України у сфері забезпечення єдності вимірювань.                                                                                                 25. У сфері оцінки відповідності (сертифікації).                                                                                    25.1. Здійснення функцій уповноваженого органу з оцінки відповідності (у тому числі сертифікації та випробувань продукції). Проведення робіт з сертифікації продукції (послуг) в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО за напрямком призначення та уповновіаження.                                                                                  25.2. Забезпечення ідентичності процедур підтвердження відповідності продукції вітчизняного та іноземного походження. Здійснення технічного нагляду за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатами відповідності під час виготовлення продукції, надання сертифікаційних послуг. Проведення аналізу претензій та рекламацій від споживачів на продукцію, послуги, що сертифіковані.                                                                                    25.3. За дорученням Уповноваженого органу управління проведення моніторингу  діяльності органів з оцінки відповідності у галузі сільського господарства за додержанням ними вимог законодавства з питань оцінки відповідності (сертифікації) та внесення Уповноваженому органу управління пропозицій за результатами такого моніторингу.                                                    25.4. Ведення обліку виданих сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання), атестатів виробництв, декларацій про відповідність, зареєстрованих у державному Реєстрі та Реєстрі установи.                    25.5. Проведення за дорученням Уповноваженого органу управління експертизи документів організацій, що претендують на призначення чи уповноваження виконавцями робіт в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО. Здійснення діяльності в галузі визнання результатів робіт з випробувань та сертифікації продукції, проведених іноземними лабораторіями та органами.                          25.6. Організація та проведення випробувань продукції, в тому числі за видами випробувань, які потребують отримання ліцензії, обстеження та атестації виробництв, сертифікації систем управління, сертифікації систем екологічного управління, сертифікації систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів, екологічного маркування та інших систем згідно з галуззю акредитації.                    25.7. Проведення споживчих експертиз якості товарів та послуг, всіх видів періодичних випробувань в межах технічних можливостей установи. Вирішення спірних питань за результатами лабораторних досліджень, до яких установу залучено в якості "третьої сторони" (референс лабораторія) згідно з затвердженою галуззю атестації (акредитації).                                                                                 26. У сфері наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт з метрології, стандартизації, оцінки відповідності (сертифікації).     26.1. Виконання науково-технічних, науково-організаційних робіт з стандартизації, оцінки відповідності (сертифікації). Участь у розробці та реалізації державних програм створення та забезпечення функціонування національної еталоної бази. Розробка процедур передачі розмірів одиниць фізичних величин від державних еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки. Проведення наукових робіт: дослідження, створення, збереження, забезпечення функціонування еталонів та надання пропозицій щодо удосконалення еталонів одиниць фізичних величин.                            26.2. Виконання функцій науково-методичних центрів з оцінки відповідності (сертифікації) однорідних видів продукції (послуг) за призначенням Уповноваженого органу управління. Участь у розробці наукових, нормативних і організаційних основ діяльності Державної метрологічної системи сільськогосподарської галузі.                                    26.3. Проведення наукових досліджень з розробки методів та виконання високоточних вимірювань в закріплених за установою видах (підвидах) вимірювань. Експертиза, розробка, науково-методичне керівництво розробкою, узгодження нормативних та організаційно-технічних документів, що застосовуються в метрології. Розробка методик проведення випробувань продукції.                           26.4. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності у Центрі підлготовки установи шляхом проведення атестації фахівців та сертифікації навчання (курси, семінари, тренінг-практикумів, конференції). Організація проведення та участь у науково-технічних конференціях, семінарах, нарадах круглих столах з питань діяльності установи. Участь у  запровадженні в Україні європейського досвіду з ефективного впровадження екологічного маркування та систем простежуваності екологічно чистої продукції.                                    27. Організація зовнішньо-економічної діяльності і здійснення міжнародного науково-технічного співробітництва на основі двосторонніх договорів і контрактів на розроблення, передачу і впровадження наукових досягнень, виконання робіт по міжнародним програмам, залучення передових науково-технічних досягнень закордонних організацій і сприяння впровадженню їх у вітчитзняній промисловості.    28. Здійснення господарської діяльності, придбання, перевозка, збереження, ввіз, вивіз, відпуск і знищення прекурсорів для виконання досліджень науковими підрозділами установи.                          29. Здійснення інших видів підприємницької діяльності, які не заборонено чинним законодавством України.

 

 

          

 

No title

 

        

2004 - 2015 © ДНУ УкрНДІспиртбіопрод. Всі права захищені.